• Instagram - Czarny Krąg
  • Facebook - Czarny Krąg

REGULAMIN STUDIA MONKEY MANDALA 

PRZECZYTAJCIE UWAŻNIE, ŻEBY PÓŹNIEJ NIE BYŁO

Klient zobowiązany jest do zapoznania się z treścią regulaminu. Regulamin znajduje się na stronie internetowej oraz bezpośrednio w studiu.

 

Wykonujemy zabiegi osobom pełnoletnim, nie będącym pod wpływem alkoholu, narkotyków, środków psychoaktywnych

i odurzających. W przypadku niepełnoletności wymagamy osobistej wizyty jednego z prawnych opiekunów.

 

Zastrzegamy sobie prawa autorskie do wykonywanych zdjęć, projektów i tatuaży.

 

Rezerwacji terminu można dokonać telefonicznie, mailowo, poprzez komunikator facebook lub osobiście w studiu.Po dokonaniu rezerwacji, należy potwierdzić ja w ciągu

3 dni roboczych, poprzez uiszczenie zadatku w wysokości 100 zł. Wliczany jest on w cenę tatuażu. Rezerwacja terminu niepotwierdzona wpłatą zadatku nie jest dla nas wiążąca.

Wpłata zadatku jest równoznaczna z akceptacja regulaminu.

Tatuatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany zarezerwowanego przez klienta terminu. W przypadku braku jego akceptacji propozycji nowego możliwego terminu tatuowania, klient może ubiegać się o zwrot zadatku.

 

Przed przystąpieniem do zabiegu, należy wypełnić 

"Oświadczenie" dostępne w salonie. 

 

Projekty przygotowujemy najwcześniej 3 dni przed ustalonym terminem wykonania tatuażu.

 

Wszystkie ceny ustalane są indywidualnie.

 

Tatuator może odmówić wykonania tatuażu, jeżeli uzna, że zabieg zagraża jego zdrowiu lub bez podania przyczyny.

 

Prosimy o nieprzyprowadzanie małych dzieci i zwierząt.

 

Tatuator ma możliwość odmówić obecności osób trzecich podczas tatuowania.

Jakiekolwiek znieczulenie klient stosuje na własną odpowiedzialność.

 

Osoby tatuowane muszą bezwzględnie stosować się do ogólnych zasad sanitarnych obowiązujących w pomieszczeniu zabiegowym

* oba regulaminy otwierają się w osobnych plikach, zapoznanie się z nimi oznacza Waszą akceptację.